عاشق...

یه لحظه گوش کن خدا . جدی میگم . نه شکوه هست نه گلایه !!!

تو این دنیا . . . حال خیلی ها اصلا خوب نیست .

یه دستی به زندگیشون بکش . لطفا
با احتیاط عاشق شوید ...

 ...
 ...

جدایی خبر نمی کند ..!“عـــــاشق” را کـــه بــرعکــــس کنـــی

می شــــود “قـــشاع”

دهخــــدا را می شــناسی؟

لــــغت نــامه اش را کــــه بــاز کـــردم نـــوشته بود:

قــــشاع: دردی که آدم را از درمـــــان مایــــوس میکند . . .
/ 0 نظر / 5 بازدید