اینجا زمین است...

اینـجــــا ، زمین …

 

ارزانــــتر از هـمه چـــــیز ، انــسان !

نـــــرخَ ش هـــــم بـــــروز نــیست !

امّــــا ،

مصـــرفـش تـــــاریـــــخ دارد !

سلام ، تـــولــــــیدَش !

و انــــــــقضـــایــــــــش ؛

خــــداحــــافــــظ !

 

آدمای دنیای من فعل هایی را صرف میکنند 

که برایشان صرف داشته باشد!

/ 0 نظر / 9 بازدید