فقط تو

http://uploadtak.com/images/n211_76518869644873318533.jpg

 

 

 

هزاران دست هم به سویــــــــم دراز شود


 


پــــــــس خواهم زد


 


تـــنـــــها


 


تمنای دستان تـــــــــــو را دارم

 

 


بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

 

 


وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی

 

 


که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای

/ 0 نظر / 18 بازدید