زندگی...

به غم کسی اسیرم که زمن خبر ندارد

 عجب از محبت من که در اواثرندارد

غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد

 دل من زغصه خون شد دل او خبر ندارد

20317937655374647289.jpg

اسمت چی بود؟؟می خواهم بن بست های زنــدگی ام را به نـامت کـنم…

عین حقیقت زندگیم شده

/ 0 نظر / 8 بازدید