چقدر سخته...

چـقـــــدر سخــــت اســـت، کـه لبـــریـــز بـاشی از “ گـفـتـــــن ”

ولــی ….. در هـیـــــــچ ســویـــت محـــرمـی نبـاشد

اگه کثافت رو با خودکار معطر بنویسی هم

چیزی از معناش کم نمیشه !

درست مثه آدمهای گندی که

لباس و آرایش و موقعیت خوب دارن !

/ 0 نظر / 6 بازدید