# مطالب_جالب_وخواندنی

تو........

هـمیـــنـــ  کهـــ  تــــــــــو  میدانـــیـــ دوسـتتـــــ دارمـــ کافیستـــ …. بگـــــذار خفـــهـــ کنـــــد خـــــودشــــ را دنیـــــــــــا…
/ 0 نظر / 6 بازدید

برایتان دعا میکنم....

برایتان دعا میکنم.... ﺑﺮﺍﯾﺘـــﺎﻥ ﺩﻋـــﺎ ﻣﯽ ﮐﻨـــﻢ ﺩﺳﺘﺘـــﺎﻥ ﺩﺭ دست ﺍﻭ ﮐـــﻪ ﺩﻭﺳﺘــﺶ ﺩﺍﺭﯾـــﺪ ﮔـــﺮﻩ ﺑﺨــــﻮﺭﺩ ﮐـــﻪ ﺧـــﻮﺩِ ﺧـــﻮﺩِ ﺧﻮشبختیست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید