حرف های قشنگ

حـــــــــــــــــرف های قشــــــــــــــــــنگ


همه آدمها با هم برابرند ، اما پولدارها محترم ترند . همه آدمها برابرند ، اما بچه ها واجبترند . همه آدمها برابرند ، اما خانمها مقدمترند. همه آدمها برابرند ، اما سیاهها بدبخت ترند و سفیدها برترند. در کل همه آدمها برابرند ، اما بعضیها برابرترند !!


هیچوقت نگو وقت ندارم ، به تو همان اندازه زمان داده شده

که به انیشتین داده شده بود . . .

 


ارزش محبت به استمرار ان است ، نه به اندازه آن . . .


پرستویی که مقصدش را در کوچ میبیند از خراب شدن لانه اش نمیهراسد . . .


در آغاز آفرینش یکروز دروغ و حقیقت رفتند کنار رودخانه ، دروغ گفت : بیا شنا کنیم و حقیقت ساده دل قبول کرد؛ امام تا لباس هایش را در آورد و در آب رفت ، دروغ لباس او را دزدید و رفت... از آن به بعد حقیقت بیچاره عریان ماند و مردم دروغ را با لباس حقیقت دیدند...!!!


انسان هم می تونه دایره باشه هم یه خط راست. تو می خوای چی کار کنی؟ تا ابد دور خودت بچرخی یا تا بی نهایت ادامه بدی؟


شکست برای کسانی است که از اتفاقات درس نمیگیرند؛

انسان یا پیروز میشود یا تجربه کسب میکند؛

انسان عاقل هیچ گاه شکست نمیخورد...


هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتوانند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند ، که به لبخندی نیاز نداشته باشد

 

نمی‌توانیم کاری کنیم که مرغان غم بالای سر ما پرواز نکنند اما می‌توانیم نگذاریم که روی سر ما آشیانه بسازند.

 

زندگی اینجورییه :

اگه بخندی میگن دیوونست اگه گریه کنی میگن کم آورده اگه عاشق بشی رهات میکنن با این حال باید دمی را خندید لحظه ای را گریست و عمری را عاشقانه زیست...


وقتی انسان دوست واقعی دارد که خودش هم دوست واقعی باشد.


اگر کسی را دوست داری، به او بگو. زیرا قلبها معمولاً با کلماتی که ناگفته می‌مانند، می‌شکنند


همیشه به کسی فکر کن که تو رو دوست دارد، نه کسی که تو دوستش داری


چهار چیز است که قابل بازیابی نیست سنگ پس از پرتاب شدن، سخن پس از گفته شدن، فرصت پس از از دست رفتن، و زمان پس از سپری شدن.


از زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما می رسد نه آنچه آرزویش را داریم.


وقتی که تنها هستیم باید مواظب افکار خود باشیم

وقتی با خانواده هستیم باید مواظب اخلاق خود باشیم


وقتی که با جامعه هستیم باید مواظب زبان خود باشیم.
/ 0 نظر / 7 بازدید